Menu menu

100M - 2 BEDROOMS - 200000

Update: 2017-11-27 20:14:47

Rental: 200000

Code: 03

Area: 100 m2

Bedroom: 2

Bathroom: 2

Furniture: Yes

Floors: 3

Building: Apartment For Sale In Sunrise City

Category: Apartment For Sale In District 7

Details of property 100M - 2 BEDROOMS - 200000

You will definitely enjoy the interior combination of this home. It is possible to see the majority of the apartments have wooden designs, except for the bathrooms, the bathroom decor and the interior create modernity, while the bedrooms and living rooms are decorated in a simple style, both of which The combination creates a very new style for the apartment. This is a perfect choice for everyone.

Để có một sản phẩm ưng ý phục vụ cuộc sống cá nhân không phải dễ, Happy Home Real Estate Company hy vọng mang tới sản phẩm hiện tại 100M - 2 BEDROOMS - 200000 sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu của khách hàng, đó là sản phẩm thuộc về Apartment for sale in Ho Chi Minh City Vietnam. Nếu bạn muốn tìm chi tiết hơn thì có thể tham khảo tại chuyên đề Apartment For Sale In District 7. Đó là một trong những sản phẩm thuộc những hạng mục hàng đầu mà bạn có thể thể tại chúng tôi Apartment For Sale In Sunrise City.

Location map of the 100M - 2 BEDROOMS - 200000

List Properties Hot