Menu menu

51M - 2BEDROOMS - 59000

Update: 2018-01-25 16:28:41

Rental: 59000

Code: 14

Area: 51 m2

Bedroom: 2

Bathroom: 1

Furniture: Yes

Floors: 2

Building: Apartment For Sale In Hoang Quoc Viet

Category: Apartment For Sale In District 7

Details of property 51M - 2BEDROOMS - 59000

Hoang Quoc Viet Apartment is currently renting apartments:

* Size: 51m2 ------------------------------- Lease: 59000 USD / month

* 2 large bedrooms, 1 toilet

* Near school, hospital, RMIT, Ton Duc Thang University.

* Takes 5 ~ 10 minutes to District 1

Viewing contact please contact : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )

or 093 281 6867 ( Mr. Tan-English)

Để có một sản phẩm ưng ý phục vụ cuộc sống cá nhân không phải dễ, Happy Home Real Estate Company hy vọng mang tới sản phẩm hiện tại 51M - 2BEDROOMS - 59000 sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu của khách hàng, đó là sản phẩm thuộc về Apartment for sale. Nếu bạn muốn tìm chi tiết hơn thì có thể tham khảo tại chuyên đề Apartment For Sale In District 7. Đó là một trong những sản phẩm thuộc những hạng mục hàng đầu mà bạn có thể thể tại chúng tôi Apartment For Sale In Hoang Quoc Viet.

Location map of the 51M - 2BEDROOMS - 59000

Other Properties of 51M - 2BEDROOMS - 59000

Hoang Quoc Viet apartment for rent:
* Area: 50m2 -------------------------- Rent: 59000 USD / month
* 2 large bedrooms, beautiful views overlooking the river in night
* Interior design luxury, elegant
* Many facilities such as swimming pool, tennis court ..., RMIT, Ton Duc Thang University, hospital, market, school only 5 ~ 10 minutes.
Viewing apartment please call us for advice : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )
or 093 281 6867 ( Mr.

 • Area: 50 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 13
 • 59000
 • Detail

)

Hoang Quoc Viet Apartment is currently renting apartments:
* Size: 61m2 ------------------------------- Lease: 64000 USD / month
* 2 large bedrooms, 1 toilet
* Near school, hospital, RMIT, Ton Duc Thang University.
* Takes 5 ~ 10 minutes to District 1
Viewing contact please contact : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )
or 093 281 6867 ( Mr. Tan-English )

 • Area: 61 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 15
 • 64000
 • Detail

 Hoang Quoc Viet Apartment is currently renting apartments :
* Size: 71m2 ------------------------------- Lease: 73000 USD / month
* 2 large bedrooms, 2 toilet, full facilities such as swimming pool, tennis court ...
* Near school, hospital, RMIT, Ton Duc Thang University.
* Takes 5 ~ 10 minutes to District 1
Viewing contact please contact : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )
                        or 093 281 6867 ( Mr.

 • Area: 71 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 16
 • 73000
 • Detail

-English )

 Hoang Quoc Viet apartment for rent:
* Area: 70m2 -------------------------- Rent: 73000 USD / month
* 2 large bedrooms, beautiful views overlooking the river
* Interior design luxury, elegant
* Many facilities such as swimming pool, tennis court ..., RMIT, Ton Duc Thang University, hospital, market, school only 5 ~ 10 minutes.
Viewing apartment please call us for advice : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )

 • Area: 70 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 12
 • 73000
 • Detail

or 093 281 6867 ( Mr. Tan-English)

List Properties Hot