Menu menu

61M - 2BEDROOMS - 64000

Update: 2018-01-25 16:28:25

Rental: 64000

Code: 15

Area: 61 m2

Bedroom: 2

Bathroom: 2

Furniture: Yes

Floors: 2

Building: Apartment For Sale In Hoang Quoc Viet

Category: Apartment For Sale In District 7

Details of property 61M - 2BEDROOMS - 64000

Hoang Quoc Viet Apartment is currently renting apartments:

* Size: 61m2 ------------------------------- Lease: 64000 USD / month

* 2 large bedrooms, 1 toilet

* Near school, hospital, RMIT, Ton Duc Thang University.

* Takes 5 ~ 10 minutes to District 1

Viewing contact please contact : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )

or 093 281 6867 ( Mr. Tan-English )

Không gian và không khí sống là rất quan trọng, Happy Home Real Estate Company đã tìm thấy nhiều sản phẩm đáp ứng như vậy tại Apartment For Sale In District 7, tiêu biểu cho một căn hộ có không gian sống xanh với không khí trong lành đó là sản phẩm mang tên 61M - 2BEDROOMS - 64000. Thật vậy! Khi chúng ta được sống tại nơi có chất lượng không khí cao, thì cuộc sống chở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, điều này bạn có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác tại Apartment for sale in Ho Chi Minh City Vietnam, tây đây các bạn sẽ luôn thảo súc xem thêm nhiều sản phẩm khác, với điều này hy vọng bạn sẽ tìm thấy sản phẩm ưng ý đúng với những gì bạn muốn Apartment For Sale In Hoang Quoc Viet.

Location map of the 61M - 2BEDROOMS - 64000

Other Properties of 61M - 2BEDROOMS - 64000

Hoang Quoc Viet apartment for rent:
* Area: 50m2 -------------------------- Rent: 59000 USD / month
* 2 large bedrooms, beautiful views overlooking the river in night
* Interior design luxury, elegant
* Many facilities such as swimming pool, tennis court ..., RMIT, Ton Duc Thang University, hospital, market, school only 5 ~ 10 minutes.
Viewing apartment please call us for advice : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )
or 093 281 6867 ( Mr.

 • Area: 50 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 13
 • 59000
 • Detail

)

Hoang Quoc Viet Apartment is currently renting apartments:
* Size: 51m2 ------------------------------- Lease: 59000 USD / month
* 2 large bedrooms, 1 toilet
* Near school, hospital, RMIT, Ton Duc Thang University.
* Takes 5 ~ 10 minutes to District 1
Viewing contact please contact : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )
or 093 281 6867 ( Mr. Tan-English)

 • Area: 51 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 1
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 14
 • 59000
 • Detail

 Hoang Quoc Viet Apartment is currently renting apartments :
* Size: 71m2 ------------------------------- Lease: 73000 USD / month
* 2 large bedrooms, 2 toilet, full facilities such as swimming pool, tennis court ...
* Near school, hospital, RMIT, Ton Duc Thang University.
* Takes 5 ~ 10 minutes to District 1
Viewing contact please contact : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )
                        or 093 281 6867 ( Mr.

 • Area: 71 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 16
 • 73000
 • Detail

-English )

 Hoang Quoc Viet apartment for rent:
* Area: 70m2 -------------------------- Rent: 73000 USD / month
* 2 large bedrooms, beautiful views overlooking the river
* Interior design luxury, elegant
* Many facilities such as swimming pool, tennis court ..., RMIT, Ton Duc Thang University, hospital, market, school only 5 ~ 10 minutes.
Viewing apartment please call us for advice : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )

 • Area: 70 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 12
 • 73000
 • Detail

or 093 281 6867 ( Mr. Tan-English)

List Properties Hot