Menu menu

98M - 3 BEDROOMS - 1000

Update: 2018-01-06 13:40:14

Rental: 1000

Code: 24

Area: 98 m2

Bedroom: 3

Bathroom: 2

Furniture: Yes

Floors: 2

Building: Apartment for rent in Star Hill

Category: Apartment for rent in District 7

Details of property 98M - 3 BEDROOMS - 1000

Apartment for rent in StarHill

* Gorgeous interior, 3 big bedrooms

* Air without pollution, no traffic jam

* 5 minutes to RMIT, Ton Duc Thang University

* 10 minutes to go to hospital, supermarket, primary and secondary school

Please contact 0979354481 - Linh

Trong cuộc sống đầy bận rộn, thì 98M - 3 BEDROOMS - 1000 mà các bạn đang xem sẽ là tiêu diểm cho triết lý sống đầy năng động của bạn tại Apartment for rent. Hiệu điều đó, Happy Home Real Estate Company đã và sẽ tìm những sản phẩm đáp ứng cuộc sống năng động của bạn mà không phải đơn vị nào cung cấp dịch vụ Apartment for rent in District 7 cũng có thể có được, đó là điểm khác biệt của chúng tôi. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để hoàn thiện, nó chỉ có thể hoàn thiện khi có sự đóng góp ý kiến của khách hàng. Khi có được các ý kiến đóng góp chân thành của các bạn thì tất cả sản phẩm có đầy đủ dịch vụ hữu ích kèm theo của chúng tôi sẽ có thể phục vụ cuộc sống của bạn như thể thiên đường Apartment for rent in Star Hill.

Location map of the 98M - 3 BEDROOMS - 1000

Other Properties of 98M - 3 BEDROOMS - 1000

 The layout of the apartment is simple, but it blends in with the modern style of the apartments in the West. This $ 1100 apartment has a very unique, simple decor that looks very close to nature and blends modernity with it. In addition, you can also exercise with a swimming pool, gym, tennis court or relax in the hanging garden ... Around the apartment there are many commercial centers, restaurants, coffee shops, banks. shopping, supermarket

  • Area: 94 m2
  • Bedroom: 3
  • Bathroom: 2
  • Furniture: Yes
  • Floors: 3
  • Coed: 07
  • 1100
  • Detail

.. very convenient for shopping everyday, for business if you want or sometimes just have a good evening with relatives and family. Moreover, apartments are guaranteed 24/24, you can rest assured about your life. Hotline: Ms Vy 0911 683 386 Email: vybds1106@gmail.com

List Properties Hot