Menu menu

RIVERSIDE RESIDENCE - 130M2 - 1600USD

Update: 2018-08-21 06:54:02

Rental: 1600

Code: 60

Area: 130 m2

Bedroom: 3

Bathroom: 2

Furniture: Yes

Floors: 6

Building: Apartment for rent in Riverside Residence dist 7

Category: Apartment for rent in District 7

Details of property RIVERSIDE RESIDENCE - 130M2 - 1600USD

RIVERSIDE RESIDENCE APARTMENT FOR RENT IN PHU MY HUNG DISTRIC 7

- Apartment size: 130 sqm

- Bedroom: three bedroom

- Baths: two baths

- Nice furnished, nice view, high floor, safe security..

- Facilities: GYM room, free swimming pool,…

- Nearby are: international school, hospital, maii…

- Price : 1600$

- Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services. Mobile: 0932816878 Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

Trong cuộc sống đầy bận rộn, thì RIVERSIDE RESIDENCE - 130M2 - 1600USD mà các bạn đang xem sẽ là tiêu diểm cho triết lý sống đầy năng động của bạn tại Apartment for rent. Hiệu điều đó, Happy Home Real Estate Company đã và sẽ tìm những sản phẩm đáp ứng cuộc sống năng động của bạn mà không phải đơn vị nào cung cấp dịch vụ Apartment for rent in District 7 cũng có thể có được, đó là điểm khác biệt của chúng tôi. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để hoàn thiện, nó chỉ có thể hoàn thiện khi có sự đóng góp ý kiến của khách hàng. Khi có được các ý kiến đóng góp chân thành của các bạn thì tất cả sản phẩm có đầy đủ dịch vụ hữu ích kèm theo của chúng tôi sẽ có thể phục vụ cuộc sống của bạn như thể thiên đường Apartment for rent in Riverside Residence.

Location map of the RIVERSIDE RESIDENCE - 130M2 - 1600USD

Properties of tag Apartment for rent

Happy residence apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
-     Apartment size: 97sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1400$
-     Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services.
Mobile:

 • Area: 97 m2
 • Bedroom: 3
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 38
 • 1400
 • Detail

0933749539 Ms. Sala (in Vietnam); +84.933749539(in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

Happy residence apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
-     Apartment size: 78 sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1100$
-     Please contact HAPPY HOME to receive free real estate

 • Area: 78 m2
 • Bedroom: 3
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 37
 • 1100
 • Detail

0932816878 Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

HAPPY VALLEY apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
-     Apartment size: 108-146 sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1600$
-     Please contact HAPPY HOME to receive free real estate

 • Area: 135 m2
 • Bedroom: 3
 • Bathroom: 3
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 36
 • 1600
 • Detail

e: 0932816878 Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

Happy residence apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
-     Apartment size: 90 sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1100$
-     Please contact HAPPY HOME to receive free real estate

 • Area: 90 m2
 • Bedroom: 3
 • Bathroom: 3
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 36
 • 1100
 • Detail

0932816878 Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

Riverside apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
Apartment size: 108-146 sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 2000$
Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services. Mobile: 0932816878 Mr.

 • Area: 146 m2
 • Bedroom: 3
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 15
 • 2200
 • Detail

0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

GREEN VALLEY apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
Apartment size: 89-90 sqm
-     Bedroom: two bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1200$
Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services. Mobile: 0932816878 Mr. Danny,

 • Area: 89 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 17
 • 1200
 • Detail

0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

STAR HILL apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
-     Apartment size: 108-146 sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 2000$
-     Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services.
Mobile:

 • Area: 130 m2
 • Bedroom: 3
 • Bathroom: 3
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 19
 • 1300
 • Detail

0932816878 Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

A beautiful apartment in Scenic Valley for salet with a stunning view and modernize furniture. 
* Located in center of District 7, it has a comprehensive development infrastructure. Highlights of the apartment when lying on the river and Saigon South Golf Course, making the space close to nature.
* Fully equipped gymnasium: swimming pool, BBQ area, children is  playroom, Gym room, flower garden.
* No traffic jams as well as air pollution.
*

 • Area: 50 m2
 • Bedroom: 3
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 14
 • 1200
 • Detail

* The apartment is located on the 4th floor, including 3 large bedrooms, 2 wc, 2 living rooms. * Each room has ample space with modern luxury furniture. It is the ideal choice for your family! * Size: 101 sqm * Price: $ 210.000 ******************* We have many villas, apartments for rent in Phu My Hung. Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services. Mobile: 0932816878 Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in o

Hoang Quoc Viet apartment for rent:
* Area: 50m2 -------------------------- Rent: 59000 USD / month
* 2 large bedrooms, beautiful views overlooking the river in night
* Interior design luxury, elegant
* Many facilities such as swimming pool, tennis court ..., RMIT, Ton Duc Thang University, hospital, market, school only 5 ~ 10 minutes.
Viewing apartment please call us for advice : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )
or 093 281 6867 ( Mr.

 • Area: 50 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 13
 • 59000
 • Detail

)

EraTown Duc Khai is needing to rent apartments:
* Size: 50m2 --------------------------- For rent: 59000 USD / month
* Near school, hospital, only 5 ~ 10 minutes to RMIT, Ton Duc Thang University, Police University.
* Many amenities such as swmming pool, tennis court, golf court...
* Environment is clean, smoke free, pollution as well as traffic jam
* Has been paid 30% of the house price
Please call us for advice: 091 400 2700 (Mr.

 • Area: 50 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 17
 • 59000
 • Detail

or 093 281 6867 (Mr. Tan-English)

 Hoang Quoc Viet apartment for rent:
* Area: 70m2 -------------------------- Rent: 73000 USD / month
* 2 large bedrooms, beautiful views overlooking the river
* Interior design luxury, elegant
* Many facilities such as swimming pool, tennis court ..., RMIT, Ton Duc Thang University, hospital, market, school only 5 ~ 10 minutes.
Viewing apartment please call us for advice : 091 400 2700 ( Mr. Huyen )

 • Area: 70 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 12
 • 73000
 • Detail

or 093 281 6867 ( Mr. Tan-English)

 Scenic Valley Apartments for rent:
* The space is cozy but no less luxurious
Located in the prime location of district 7, only 5-10 minutes to the hospital, RMIT, Ton Duc Thang University, Tan My ... SSEC Exhibition Center and Saigon Exhibition Center nearby.
* Many other amenities such as tennis court, golf course, swimming pool ... if you own this apartment
Viewing apartment, please contact Yen - 0987865520

 • Area: 70 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 33
 • 850
 • Detail

« 1 2 3 4 5 »

List Properties Hot