Menu menu

Star Hill - 87M2 - 2BED - 1000USD

Update: 2018-08-09 14:44:48

Rental: 1000

Code: 42

Area: 87 m2

Bedroom: 2

Bathroom: 2

Furniture: Yes

Floors: 2

Building: Apartment For Rent In Scenic Valley

Category: Apartment for rent in District 7

Details of property Star Hill - 87M2 - 2BED - 1000USD

Star Hill apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:

Apartment size: 87 sqm

- Bedroom: Two bedroom

- Baths: two baths

- Nice furnished, nice view, high floor, safe security..

- Facilities: GYM room, free swimming pool,…

- Nearby are: international school, hospital, maii…

- Price : 1000$

Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services. Mobile: 0932816878 Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

Trong cuộc sống đầy bận rộn, thì Star Hill - 87M2 - 2BED - 1000USD mà các bạn đang xem sẽ là tiêu diểm cho triết lý sống đầy năng động của bạn tại Apartment for rent. Hiệu điều đó, Happy Home Real Estate Company đã và sẽ tìm những sản phẩm đáp ứng cuộc sống năng động của bạn mà không phải đơn vị nào cung cấp dịch vụ Apartment for rent in District 7 cũng có thể có được, đó là điểm khác biệt của chúng tôi. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để hoàn thiện, nó chỉ có thể hoàn thiện khi có sự đóng góp ý kiến của khách hàng. Khi có được các ý kiến đóng góp chân thành của các bạn thì tất cả sản phẩm có đầy đủ dịch vụ hữu ích kèm theo của chúng tôi sẽ có thể phục vụ cuộc sống của bạn như thể thiên đường Apartment For Rent In Scenic Valley.

Location map of the Star Hill - 87M2 - 2BED - 1000USD

Other Properties of Star Hill - 87M2 - 2BED - 1000USD

 Happy residence apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
-     Apartment size: 116 sqm
-     Bedroom: two bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1400$
Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services.
Mobile:

 • Area: 116 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 20
 • Coed: 65
 • 1400
 • Detail

8 Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

Happ risedence Apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
-     Apartment size: 97 sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1200$
Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services.
Mobile:

 • Area: 97 m2
 • Bedroom: 3
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 6
 • Coed: 52
 • 1200
 • Detail

Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

 Scenic Valley apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
-     Apartment size: 90 sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1200$
Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services.
Mobile:

 • Area: 90 m2
 • Bedroom: 3
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 8
 • Coed: 51
 • 1200
 • Detail

8 Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

 SCENIC VALLEY apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
  Apartment size: 110 sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1200$
Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services.
Mobile: 0932816878 Mr.

 • Area: 110 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 4
 • Coed: 49
 • 1200
 • Detail

anny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

Scenic Valley apartment for rent in Phu My Hung Distric 7
Apartment size: 101 sqm
-     Bedroom: two bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1500$
Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services.
Mobile: 0932816878 Mr. Danny,

 • Area: 101 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 10
 • Coed: 46
 • 1500
 • Detail

932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

 Happy Valley apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
-     Apartment size: 100 sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 1400$
-     Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services.
Mobile:

 • Area: 100 m2
 • Bedroom: 3
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 43
 • 1400
 • Detail

0932816878 Mr. Danny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

 Scenic Valley apartment for rent in Phu My Hung Distric 7:
  Apartment size: 71 sqm
-     Bedroom: three bedroom
-     Baths: two baths
-     Nice furnished, nice view, high floor, safe security..
-     Facilities: GYM room, free swimming pool,…
-     Nearby are: international school, hospital, maii…
-     Price : 850$
Please contact HAPPY HOME to receive free real estate services.
Mobile: 0932816878 Mr.

 • Area: 71 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 41
 • 850
 • Detail

ny, 0932816878 (in Vietnam); +84.932816878 (in other countries) Phone numbers are also available for Whatsapp, Viber, Zalo

 Scenic Valley to rent apartments:
* Luxurious interior, sparkling night scene of the city will seduce you
* No pollution as well as traffic jams
* Only 5 ~ 10 minutes to District 1, near SSEC Exhibition Center and SaiGon Exhibition Center
* Near schools, hospitals, entertainment centers ...
Viewing apartment please contact Yen - 0987865520

 • Area: 133 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 34
 • 2000
 • Detail

 Scenic Valley Apartments for rent:
* The space is cozy but no less luxurious
Located in the prime location of district 7, only 5-10 minutes to the hospital, RMIT, Ton Duc Thang University, Tan My ... SSEC Exhibition Center and Saigon Exhibition Center nearby.
* Many other amenities such as tennis court, golf course, swimming pool ... if you own this apartment
Viewing apartment, please contact Yen - 0987865520

 • Area: 70 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 33
 • 850
 • Detail

Well-priced apartment for rent in Scenic Valley:
* Size: 135m2. Price: 1800 USD / month
* Many amenities such as swimming pool, tennis court, golf course ...
* Near schools, hospitals, markets, RMIT, Ton Duc Thang University ...
* Only 5 ~ 10 minutes to District 1, airy space creates comfort for you.
* Fully furnished apartment is designed in elegant style and luxury
* Beautiful scenery around the city at night
Please call us for advice:

 • Area: 135 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 31
 • 1800
 • Detail

91 400 2700 (Mr. Huyen) or 093 281 6867 (Mr. Tan-English)

Well-priced apartment for rent in Scenic Valley:
* Size: 135m2. Price: 1600 USD / month
* Many facilities such as swimming pool, tennis court, golf course ...
* Near schools, hospitals, markets, RMIT, Ton Duc Thang University ...
* Only 5 ~ 10 minutes to District 1, airy space creates comfort for you.
* Fully furnished and furnished apartments are designed with elegant style and luxury
* Beautiful scenery around the city at night
Please

 • Area: 135 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 30
 • 1600
 • Detail

ll us for advice: 091 400 2700 (Mr. Huyen) or 093 281 6867 (Mr. Tan-English)

 Scenic Valley apartment for rent:
* Size: 105m2. Price: 1600 USD / month
* Many facilities such as swimming pool, tennis court, golf course ...
* Near schools, hospitals, markets, RMIT, Ton Duc Thang University ...
* Only 5 ~ 10 minutes to District 1, airy space creates comfort for you.
* Fully furnished and furnished apartments are designed with elegant style and luxury
* Beautiful scenery around the city at night
Please call us for

 • Area: 105 m2
 • Bedroom: 2
 • Bathroom: 2
 • Furniture: Yes
 • Floors: 2
 • Coed: 29
 • 1600
 • Detail

ce: 091 400 2700 (Mr. Huyen) or 093 281 6867 (Mr. Tan-English)

1 2 »

List Properties Hot